4 сыйныф татар теленн?н эш программасы.


Аңлатма язуы
Эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:
1. Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар әдәбиятыннан гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты. - ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан, 2010.
2. Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар: 1-11 нче с-флар / Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011. – 239 б.
3. Россия Федерациясенең 309-Ф3 номерлы Законы «Закон об образовании» (2007 ел, 1 декабрь).
4. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы (2004 ел, 1 июль).
5. МОУ “Мало-Лызинской СОШ” эш программасы нигезләмәсе.
Дәреслек. Татар теле һәм уку китабы: Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башл. мәкт. 4 нче с-фы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен): 2 кисәктә. 1 нче кисәк / Р. З. Хәйдәрова. – Тулыл. 2 нче басма. - Казан: Мәгариф, 2010. – 126 б.
Татар теле һәм уку китабы: Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башл. мәкт. 4 нче с-фы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен): 2 кисәктә. 2 нче кисәк / Р. З. Хәйдәрова. – Тулыл. 2 нче басма. - Казан: Мәгариф, 2010. – 126 б.
Эш программасы түбәндәге сәгатькә каралган:
Атнага 3 сәгать.
Елга 102 сәгатъ.
Татар теленнән гомуми башлангыч белем бирүнең максатлары:
укучыларга татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләре буенча гамәли белем бирү;
балаларда телдән һәм язма сөйләм күнекмәләре булдыру; сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре буенча күнекмәләр формалаштыру;
укучыларның иҗади активлыгын арттыру, аларда татар телен өйрәнүгә омтылыш һәм кызыксыну тәрбияләү;
балаларның рухи дөньясын баету, төрле милләт вәкилләре арасында телләрне өйрәнү аша бер-берсенә ихтирам һәм дуслык хисе тәрбияләү.
Эчтәлек һәм тематик планлаштыру.
№ Темалар Сәгать саны Темага караган төп төшенчәләр.
1 Яңа уку елы котлы булсын! 10 Татар теленең хәреф-аваз системасы. Ничә? ничәнче? ничәү? сорауларына җавап бирү. Өйрәнелгән лексик материалда инфинитивның кулланылышын камилләштерү. Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? Сәгать5 тә төзелмәләре. Сорый һәм җавап бирә белү. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләрен сөйләмдә куллану. Эшләргә кирәк төзелмәсе.
2 Көзге табигать. 7 Үткән заман хикәя фигыль.
3 Без кошларга ярдәм итәбез. 11 Актив үзләштерелгән исемнәрнең тартым белән төрләнешен гамәли белүне ныгыту. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре белән җөмләләр төзү. Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыльләрнең барлык-юклык формалары. Саңгырау тартыкларга беткән исемнәрнеә тартым белән төрләнеше.
4 Хайваннар дөньясында. 11 Төрле дәрәҗәдәге сыйфатларны, мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә куллана белү. Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Фигыльләргә сорау кисәкчәсен ялгап, сорау җөмләләр төзи белү.
5 Кышкы уеннар. 9 Сүзләрнең антоним парлары. Мин эшли беләм төзелмәсе.
6 Минем дусларым. 10 Фигыльнең өйрәнелгән заман формаларын аңлап аера белү һәм дөрес белдерү өчен кирәкле форманы сайлап кулланырга күнектерү. Зат һәм күрсәтү алмашлыкларын килеш белән төрләндерү. Сүз ясагыч кушымча –чы/-че. Сүзләрнең синоним парлары. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре белән җөмләләр төзү.
7 Яз килә! 12 Сүзтезмәләрнең антоним парлары, инфинитив+телим, инфинитив+ярый төзелмәләре. Итагатьле сорау формалары: миңа китап бирегезче, ...бирегез әле, ...бирегез, зинһар.
8 Дүрт аяклы дусларыбыз. 9 Исемнәрнең килеш, зат белән төрләнешен кабатлау.
9 Татарстан Республикасы. 5 1-4 сыйныфларда үтелгәннәрне кабатлау.
10 Чәчәкле җәй, ямьле җәй. 9 1-4 сыйныфларда үтелгәннәрне кабатлау.
102 Календарь тематик план
№ Дәрес темасы Сәгать саны Планлаштырган вакыт Үтәлгән вакыт
Яңа уку елы котлы булсын! 1 Белем бәйрәме. 1 2 К, г хәрефләре. 1 3 О, ы, э хәрефләре. 1 4 Сузык һәм тартык авазлар. 1 5 Саннар. 1 6 Сәгать ничә? 1 7 “Эш урыны” тексты өстендә эш. 1 8 “Алсу” тексты өстендә эш. 1 9 Эшләргә кирәк төзелмәсе. 1 10 Кабатлау. 1 Көзге табигать. 11 Үткән заман хикәя фигыль. 1 12 БСҮ. Һава торышы. 1 13 Бары тик, бик, иң сүзләре. 1 14 “Көзге урман” тексты өстендә эш. 1 15 БСҮ. Дару үләннәре. 1 16 Кемне? Нәрсәне? сорау формалары. 1 17 Кабатлау. 1 Без кошларга ярдәм итәбез. 18 Шәйхи Маннур “Кошлар китә”. 1 19 Кошлар. 1 20 Гасыйм Лотфи “Песнәк белән Әнисә”. 1 21 БСҮ. “Песнәк белән Әнисә”тексты өстендә эш. 1 22 Өстендә, астында сүзләре. 1 23 Диктант. 1 24 Хаталар өстендә эш. Җ. Тәрҗеманов “Чирик”. 1 25 Җ. Тәрҗеманов “Чирик” (дәвамы). 1 26 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. 1 27 Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре. 1 28 Кабатлау. 1 Хайваннар дөньясында. 29 БСҮ. Йорт һәм урман хайваннары. 1 30 Билгесез үткән заман хикәя фигыль. 1 31 Нәрсә? Нәрсәне? Нәрсәнең? сорау формалары. 1 32 “Ялкау тиен” тексты өстендә эш. 1 33 Сорау кисәкчәләре. 1 34 “Яшел энәләр” тексты өстендә эш. 1 35 БСҮ. Керпе. 1 36 Анда, монда күрсәтү алмашлыклары. 1 37 “Аю белән Бабай” әкияте. 1 38 БСҮ. “Аю белән Бабай” әкияте өстендә эш. 1 39 Кабатлау. 1 Кышкы уеннар. 40 БСҮ. “Кышкы уен”. 1 41 Мин эшли беләм төзелмәсе. 1 42 Сүзләргә, сүзтезмәләргә сораулар кую. 1 43 БСҮ. “Коля” тексты өстендә эш. 1 44 Диктант. 1 45 Хаталар өстендә эш. 1 46 БСҮ. “Камыраяк” шигыре өстендә эш. 1 47 БСҮ. “Яңа ел килгәч”. 1 48 Кабатлау. 1 Минем дусларым. 49 Соң сүзе. 1 50 БСҮ. “Минем дустым” хикәясе өстендә эш. 1 51 -ау/-әү кушымчалары. 1 52 -чы/че кушымчасы. 1 53 БСҮ. “Алма” тексты өстендә эш. 1 54 Уйный башлады, эшли башлады төзелмәсе. 1 55 БСҮ. “Шыгырдавыклы башмаклар” тексты. 1 56 -ыр/-ер, -р, -ар/-әр кушымчалары. 1 57 Нәрсәдер, нидер, кемдер сүзләре. 1 58 Кабатлау. 1 Яз килә! 59 БСҮ. “Яз килә”. 1 60 Укырга ярый, язарга телим төзелмәләре. 1 61 БСҮ. “Язгы авазлар” тексты өстендә эш. 1 62 БСҮ. “Карга боткасы” тексты өстендә эш. 1 63 8 нче Март бәйрәме белән котлау язу. 1 64 “Минем әбием” хикәя төзү. 1 65 Кушма һәм парлы сүзләр. 1 66 БСҮ. “Әбисе белән оныгы”. 1 67 Итагатьле сорау формалары. 1 68 БСҮ. “Рәхмәт!” 1 69 БСҮ. 1 70 Кабатлау. 1 Дүрт аяклы дусларыбыз. 80 -мый/-ми кушымчалары. 1 81 -сыз/-сез кушымчалары. 1 82 БСҮ. “Ак песи”. 1 83 БСҮ. “Ак песи” тексты өстендә эш. 1 84 Кабатлау. 1 85 Диктант. 1 86 Хаталар өстендә эш. БСҮ. “Чикыл белән Мырый”. 1 87 БСҮ. “Чикыл белән Мырый” тексты өстендә эш. 1 88 Кабатлау. 1 Татарстан Республикасы. 89 БСҮ. “Татарстаным” шигыре өстендә эш. 1 90 БСҮ. “Татарстан Республикасы”. 1 91 БСҮ. “Казан” тексты өстендә эш. 1 92 БСҮ. “Татарстан шәһәрләре”. 1 93 Кабатлау. 1 Чәчәкле җәй, ямьле җәй. 94 БСҮ. “Җәй”. 1 95 БСҮ. “Җиләктә” шигыре өстендә эш. 1 96 БСҮ. “Дәү әнидә кунакта”. 1 97 БСҮ. “Минем дуслар” шигыре өстендә эш. 1 98 Диктант. 1 99 Хаталар өстендә эш. 1 100 Татар халык әкияте “Шүрәле”. 1 101 Татар халык әкияте “Кәҗә белән Бүре”. 1 102 Кабатлау. 1 4 нче сыйныфны тәмамлаган рус телендә сөйләшүче балалар үзләштерергә тиешле белем –күнекмәләр.
Белергә/аңларга:
Актив үзләштергән исемнәрне сан, килеш, тартым белән төрләндереп, телдән һәм язмача сөйләмдә куллана белү;
Фигыльнең өйрәнелгән заман формаларын сөйләмдә куллануга ирешү;
Актив үзләштерелгән җөмлә калыпларын тыңлап яки укып аңлый белү һәм татар җөмләсендә сүз тәртибе кагыйдәләрен истә тотып, аларны сөйләмдә куллануга ирешү;
Тиешле (1000 сүз) күләмендә татар сүзләрен яттан белү.
Эшли белергә:
Сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, әңгәмә кора алу;
Татар сөйләм этикетына хас булган танышу, исәнләшү, саубуллашу, рәхмәт әйтү, гафу үтенү һәм башка калыпларны урынлы куллана алу;
Тасвирлау яки хикәяләү төрендәге бәйләнешле текст төзи алу;
Телдән һәм язмача диалогик яки монологик формада аралаша алу;
Бәйләнешле текстларны сәнгатьле итеп һәм эчтәлеген аңлап укый алу.
Әдәбият исемлеге.
В мире слов и предложений: Картинно-ситуативный татарско-русский словарь / Ф. Ф. Харисов, Ч. М. Харисова. – 2=е изд., стереотип. – Казань: Магариф, 2009. – 223 с.: ил.
Газизова А. Н. Башлангыч Сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы. (Рус мәктәбенең татар теле укытучылары өчен ярдәмлек). – Казан: Яңалиф, 2007. – 56 б.
Гыймадиева Н. С., Галләмова Р. В., Сафина С. Р. Үзебез язабыз: Башлангыч сыйныфлар өчен сочинениеләр. – Казан: “Гыйлем” нәшрияты, 2008. – 104 б.
Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты. - ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан, 2010.
Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле укыту программасы: 1-4 сыйныфлар (рус телендә сөйләшүче балалар өчен) / Төз. Р. З. Хәйдәрова, Н. Г. Галиева, Ә. Г. Әхәтова. - Казан: Мәгариф, 2009. – 60 б.
Татар теле һәм уку китабы: Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башл. мәкт. 4 нче с-фы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен): 2 кисәктә. 1 нче кисәк / Р. З. Хәйдәрова. – Тулыл. 2 нче басма. - Казан: Мәгариф, 2010. – 126 б.
Татар теле һәм уку китабы: Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башл. мәкт. 4 нче с-фы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен): 2 кисәктә. 2 нче кисәк / Р. З. Хәйдәрова. – Тулыл. 2 нче басма. - Казан: Мәгариф, 2010. – 126 б.
Татарский язык в таблицах и схемах для русскоязычных учащихся начальных классов. / Авт.-сост. Р. Н. Насибуллина. – Казань: Гыйлем, 2008. – 64 стр.

Приложенные файлы


Добавить комментарий