2 сыйныф татар теле эш программасы.


Аңлатма язуы
Эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго покаления).
2 . Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.); под ред. А. Г. Асломова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с.
3. Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле укыту программасы: 1-4 сыйныфлар (рус телендә сөйләшүче балалар өчен) / Төз. Р. З. Хәйдәрова, Н. Г. Галиева, Ә. Г. Әхәтова. - Казан: Мәгариф, 2009. – 60 б.
4. Россия Федерациясенең 309-Ф3 номерлы Законы «Закон об образовании» (2007 ел, 1 декабрь).
5. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы (2004 ел, 1 июль).
6. МОУ “Мало-Лызинской СОШ” эш программасы нигезләмәсе.
Дәреслек. Татар теле һәм уку китабы: Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башл. мәкт. 2 нче с-фы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен): Ике кисәктә. Беренче кисәк / Р. З. Хәйдәрова, Р. Һ. Рангулова. – тулыл. 4 нче басма. – Казан: Мәгариф, 2009. – 142 б.
Татар теле һәм уку китабы: Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башл. мәкт. 2 нче с-фы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен): Ике кисәктә. Икенче кисәк / Р. З. Хәйдәрова, Р. Һ. Рангулова. – тулыл. 4 нче басма. – Казан: Мәгариф, 2009. – 134 б.
Эш программасы түбәндәге сәгатькә каралган:
Атнага 1 сәгать.
Елга 34 сәгатъ.
Татар теленнән гомуми башлангыч белем бирүнең максатлары:
укучыларга татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләре буенча гамәли белем бирү;
балаларда телдән һәм язма сөйләм күнекмәләре булдыру; сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре буенча күнекмәләр формалаштыру;
укучыларның иҗади активлыгын арттыру, аларда татар телен өйрәнүгә омтылыш һәм кызыксыну тәрбияләү;
балаларның рухи дөньясын баету, төрле милләт вәкилләре арасында телләрне өйрәнү аша бер-берсенә ихтирам һәм дуслык хисе тәрбияләү.
Эчтәлек һәм тематик планлаштыру.
№ Темалар Сәгать саны Темага караган төп төшенчәләр.
1 Яңа уку елы белән! 3 Нәрсә? кайда? кая? кайдан? нинди? ничек? кайчан? сорауларына җавап бирә белү. Сүз төркеме буларак исем. Исемнәрнең сораулары. Исемнәрнең 1, 2, 3 нче затта, берлектә тартым белән төрләнеше. Хәзерге заман хикәя фигыльләрнең зат-сан белән төрләнеше. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасында зат-сан белән төрләнеше. Үткән заман хикәя фигыль. Татар теленә генә хас авазлар. Транскрипция билгеләре.
2 Көз. 3 Татар телендә о, ө хәрефләренең беренче иҗектә генә язылуы. Нинди? соравына җавап бирә белү. Чөнки теркәгечен сөйләмдә куллану.
3 Көндәлек режим. 4 Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? Соравына җавап бирү.
4 Мин чисталык яратам. 3 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Бал белән төзелмәсе.
5 Безнең гаилә. 4 Берлек һәм күплек сандагы исемнәрне төшем килешендә куллану. Пычак белән төзелмәсе. Үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы.
6 Кыш. 3 Капма-каршы мәгънәле сүзләр. Һәм теркәгечен сөйләмдә куллану.
7 Яз. 3 Җылы яктан төзелмәсен сөйләмдә куллану. Син һәм сез алмашлыкларының юнәлеш һәм төшем килешендә кулланылышы.
8 Татарстан – туган җирем. 4 Исемнәрнең иялек килешендә төрләнеше. Юл аша структурасы.
9 Кибеттә. 3 Киемнәр кибетенә төзелмәсен сөйләмдә куллану. Ашамлыклар кибетендә төзелмәсен сөйләмдә куллану.
10 Җәй. 4 Кайчан? соравын аңлап, дөрес җавап бирә белү. Автобус белән барам төзелмәсе.
34 Календарь тематик план
№ Дәрес темасы Сәгать саны Планлаштырган вакыты Үтәлү вакыты
Яңа уку елы белән! 1 Уку-язу әсбаплары. 1 2 -мы, -ме кушымчалары. 1 3 Авазлар һәм хәрефләр. 1 Көз. 4 О, ө хәрефләре. 1 5 “Базарда” тексты өстендә ЛГМ. 1 6 Бир әле, бирегез әле төзелмәсе. 1 Көндәлек режим. 7 -ды, -де, -ты, -те кушымчалары. 1 8 Диктант. 1 9 Хаталар өстендә эш. Сәгать ничә? 1 10 Сан. 1 Мин чисталык яратам. 11 Аның әнисе төзелмәсе. 1 12 -ым, -ем, -ы, -е кушымчалары. 1 13 Чөнки теркәгече. 1 Безнең гаилә. 14 Кемне? Нәрсәне? сорау формалары. 1 15 Диктант. 1 16 Хаталар өстендә эш. –ды, -де, -ты, -те кушымчалары. 1 17 Нишләде? Нишләмәде? сорау формалары. 1 Кыш. 18 “Кыш килә” тексты өстендә ЛГМ. 1 19 “Чыршы бәйрәме” тексты өстендә ЛГМ. 1 20 Риза, риза түгел төзелмәсе. 1 Яз. 21 “Яз” тексты өстендә ЛГМ. 1 22 О, ө хәрефләре. 1 23 8 нче Март белән! Котлау язу. 1 Татарстан – туган җирем. 24 “Туган ягым” тексты өстендә ЛГМ. 1 25 Диктант. 1 26 Хаталар өстендә эш. Без шәһәрдә яшибез. 1 27 Мин авылда яшим. 1 Кибеттә. 28 Аның түбәтәе, аның бияләе төзелмәсе. 1 29 Нишли? нишләми? сорау формалары. 1 30 Кая? сорау формасы. 1 Җәй. 31 “Җәй җитте” тексты өстендә ЛГМ. 1 32 Диктант. 1 33 Хаталар өстендә эш. БСҮ “Сабантуй-күңелле бәйрәм”. 1 34 Кабатлау. 1 Уку елы ахырына универсаль уку гамәлләре формалаштыру. УУГ. Шәхси нәтиҗәләр. Шәхси универсаль уку гамәлләре: - "Гаилә”, "туган ил”, "мәрхәмәтлелек”, "башкаларга карата түземлелек” төшенчәләрен кабул итү, аларның кадерен белү; - Туган республикага, гаиләгә, туганнарга карата хөрмәт, әти-әнине ярату; үз милләтеңне ярату, татар булуың белән горурлану; - укуга карата кызыксыну хисе булу, укучы ролен үзләштерү; - әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләрен һәм геройларның гамәлләренә кешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү; Предметара нәтиҗәләр. Регулятив универсаль уку гамәлләре: - Эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү. - Укытучы ярдәме белән эшне планлаштырырга өйрәнү. - Укытучы ярдәмендә эшнең дөреслеген тикшерү. - Эш сыйфатына бәя бирә белү. - Эш барышында гади генә эш приборлары белән эш итә белү.( линейка, бетергеч, карандаш, )
Танып белү универсаль уку гамәлләре: - Дәреслек белән эш итә белү. - Хәрефләрне танып, текстны (хикәя, шигырь, әкиятне) сәнгатьле итеп уку. - Этнокультура өлкәсенә караган сүзләр булган текстны, сүзлекләр кулланып, аңлап уку. - Текстта очраган таныш сүзләргә таянып, яңа сүзләрнең мәгънәсен төшенү. - Текстны сәнгатьле итеп укыгач, сорауларга җавап бирү. - Укытучының авыр булмаган сорауларына җавап бирә, тиешле мәгълүматны дәреслектән таба белү. - Предметларны, чагыштыра, охшаш һәм аермалы якларын билгели белү. - Укылган яки тыңланган зур булмаган текстның эчтәлеген сөйли белү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: - Дәрестә һәм төрле ситуацияләрдә диалогта катнаша белү - Укытучының, классташларның сорауларына җавап бирү; - Сөйләм этикеты нормаларын үтәү: исәнләшә, саубуллаша, рәхмәт белдерә белү. - Башкаларның сөйләмен тыңлый һәм аңлый белү. - Парларда эшли белү.
Әдәбият исемлеге.
В мире слов и предложений: Картинно-ситуативный татарско-русский словарь / Ф. Ф. Харисов, Ч. М. Харисова. – 2=е изд., стереотип. – Казань: Магариф, 2009. – 223 с.: ил.
Газизова А. Н. Башлангыч сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы. (Рус мәктәбенең татар теле укытучылары өчен ярдәмлек). – Казан: Яңалиф, 2007. – 56 б.
Гыймадиева Н. С., Галләмова Р. В., Сафина С. Р. Үзебез язабыз: Башлангыч сыйныфлар өчен сочинениеләр. – Казан: “Гыйлем” нәшрияты, 2008. – 104 б.
4. Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле укыту программасы: 1-4 сыйныфлар (рус телендә сөйләшүче балалар өчен) / Төз. Р. З. Хәйдәрова, Н. Г. Галиева, Ә. Г. Әхәтова. - Казан: Мәгариф, 2009. – 60 б.
5. Татар теле һәм уку китабы: Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башл. мәкт. 2 нче с-фы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен): Ике кисәктә. Беренче кисәк / Р. З. Хәйдәрова, Р. Һ. Рангулова. – тулыл. 4 нче басма. – Казан: Мәгариф, 2009. – 142 б.
6. Татар теле һәм уку китабы: Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башл. мәкт. 2 нче с-фы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен): Ике кисәктә. Икенче кисәк / Р. З. Хәйдәрова, Р. Һ. Рангулова. – тулыл. 4 нче басма. – Казан: Мәгариф, 2009. – 134 б.
7. Татарский язык в таблицах и схемах для русскоязычных учащихся начальных классов. / Авт.-сост. Р. Н. Насибуллина. – Казань: Гыйлем, 2008. – 64 стр.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго покаления).
9 . Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.); под ред. А. Г. Асломова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с.

Приложенные файлы


Добавить комментарий