Сочинение Минем абый-чик сакчысы

Минем абый- Ватан сакчысы
Тизд‰н 23 февраль-‰тил‰р,абыйлар б‰йр‰ме Gит‰ч‰к. Минем абыем да,‰тием д‰ армияда хезм‰т итк‰нн‰р. Абыем-Айзат. Ул армияд‰н к_пт‰н т_гел ген‰ кайтты. €нием‰ k‰рвакыт хатлар язып,телефоннан с™йл‰шеп торды. €нием бел‰н апам абый янына Вологда ш‰k‰рен‰ д‰ бардылар. Вологда- Кыш бабайныS туган иле ик‰н. Армиядан абыем тагын да матурланып кайтты. Аны мактап командирыннан ‰ти-‰ниг‰ Мактау хаты да килде. € авылда б‰йр‰м концертында абыем х™рм‰тен‰ Gырлар Gырладылар, ‰ти-‰ниг‰ б_л‰кл‰р тапшырдылар.Мин абыемны бик яратам,аныS бел‰н горурланам,ул- минем яклаучым, кил‰ч‰кт‰ таянычым.Абыем _зе д‰ мине бик ярата.
€тиемне ,абыемны k‰м укытучы абыйларны б‰йр‰м бел‰н котлыйм.Ис‰нлек-саулык телим. Сугышлар беркайчан да булмасын! Шавалеева Йолдыз,7 яшь


[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий