Чуве аттарынын адалга болуру


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Айтырыгларга харыылаар Боданыр Номчуур Ойнаар Чаа чүүл билип алыр Часпас Күзелдер таблозу Күзеп тур мен Шын харыылары: Морфология ТускайДузалалЧүве ады??? Демдээ: “5” – частырыг чок“4” – 1 частырыг “3” – 2 частырыг “2” – 3 частырыг Чугааны дыңнаар кижиниң адын илередир сөстү азы сөс каттыжыышкынын адалга дээр. Кичээлдиң темазы: Чүве аттарының адалга болуру Кичээлдиң сорулгалары: …. дугайында билип алыр бис;Домактардан …. шын тып, аңгылап өөренип алыр бис;Адалганы адап тура, ооң интонациязын шын адап чаңчыгар бис. Чечек, онаалгаң кылдың бе? Оолдар, дүрген маңнаңар!Оожургап көрүңер, чонум! А.п., х.с. А.п., ч.с. хам.хев. Шын бижилге дүрүмү. 1. А д. 2. Д а. 3. Д а д. 1. А, д. 2. Д, а. 3. Д, а, д. Мергежилге 282 ар.114 (бижимел-биле)Онаалгазы: адалга домактың эгезинге, ортузунга, сөөлүнде турар кылдыр клазыңар амыдыралынга хамаарыштыр диалогтан тургузуп бижиңер. Шинчилел ажылы 1) Оолдуң адын Оюн Сергей дээр. Ооң хары он ийи. Ол школада 5-ки класста өөренип турар.Спортка хандыкшылдыг. Шыдыраалаарынга ынак. Ону авазы, улуг акызы, эштери, чаңгыс классчылары, чоок төрелдери, кожалары, шыдыраа бөлгүмүнүң база секцияның уруглары чүү деп адаарыл? Николай Сергеевич Оюн. Ол 40 харлыг. Инженер болуп ажылдап турар. Кадайы, ада-иези, эштери, ажы-төлү , дуңмалары, даргазы, кожалары, шагдаа, эмчи, автобус контролеру ону кым деп адаарыл? Оюн Сергей авазы улуг акызы эштери,чаңгыс классчылары чоок төрелдери кожалары секция оолдары Серёжа, Серё-женька, Сережажык, оглум,оглукум Серёжа, дуңмай Серёга, Серёжка Сергей, Серёжа Сергей Серёга, Серёжка Николай Сергеевич Оюн кадайы ада-иези эштери уруглары төрелдуңмалары даргазы кожазы шагдаа эмчи Коля оглум, Николень-ка Николай ачай Колядаай Николай Эресович Николай хамааты Николай Эресович Айтырыгларга харыылаар Боданыр Номчуур Ойнаар Чаа чүүл билип алыр Часпас Түңнелдер таблозу Бүткен Онаалга: 1. Адалгалар ажыглап тургаш, кыска хуулгаазын тоол чогаадыр.2. Дүрүм өөренир.

Приложенные файлы


Добавить комментарий