Улустун аас чогаалы


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

4-ку класска литературлуг номчулга кичээли. Эге класс башкызы Домбуй-оол Алена Конфетовна Бора-ШээлейТыва тоолум маадыры-Тывызыксыг чараш уругБора-Шээлей начын кыстыБо-ла сактып келир-дыр мен Бора-Шээлей,Бора-Шээлей Бодалымда кады чор сен Эвилең-ээлдек. Чечен-мерген,уран-шевер Мөге-шыырак. Эрес-дидим. Тыва,орус тоолдарның маадырлары кымнарыл? Ол кандыг маадырларыл?


Алдын кушкаш Чуу деп тоолдар билир бис?. Бо тоолга дɵмей орус улустуң тоолун билир бис бе?Алдын балык Сказка о рыбаке и рыбкеБо тоолду кым чогаатканыл?Улус,чон.Бо тоолду кым чогаатканыл?А.С.ПушкинСалгалдан салгал дамчып келген чогаалды-аас чогаалы дээр бис.Тыва-даа,орус-даа чонда чечен чогаалдың ундезини-аас чогаал.Артык сеткил-ара дужер..Бак сеткил-башка халдаар.Сказка—ложь, да в ней намек, добрым молодцам урокУлегер домактарppt_yppt_yppt_y

ppt_yppt_yppt_y


ppt_yppt_yppt_y
ppt_yppt_yppt_y


style.rotation
ppt_yppt_yppt_y


Байлаң Салим Сүрүң-оол арын 98 03.04.2015Бɵлүктерге ажыл. Үлегер домак дээрге ханы уткалыг, чечен-мерген,ɵɵредиглиг улустуң аас чогаалы-дыр.Үлегер домак деп чүл?

03.04.2015Тывызык деп чүл? Тывызык дээрге чечен-мерген, угаан-медерел сайзырадыр -улустуң аас чогаалы-дыр.

03.04.2015Дурген чугаа деп чүл? Дүрген-чугаа дээрге чечен-мерген, дыл-домак сайзырадыр улустуң аас-чогаалы дыр.

03.04.2015Улустуң ырылары деп чүл? Ыры дээрге чечен-мерген, сагыш-сеткилдиң хɵɵнүн илередир улустуң аас чогаалы-дыр.

Тоолдар Үлегер домактарТывызыктар Улустуң аас чогаалы Ырылар,кожамыктарОюннарДүрген чугаалар Улустуң аас чогаалын чүге өөренирил? Улустуң аас чогаалының дузазы-биле бистер чоннуң чаңчылдары, ёзулалдары, сагылгалары,тɵɵгузу болгаш кижилерниң аразында харылзаалары-биле таныжар бис. Аас чогаалының ужур-дузазы чүдел?Тыва улустуң аас чогаалы- тыва чечен чогаалдыңҮдезини, төрээн иези. Байырлыг!Бугудеге экини күзедим!

Приложенные файлы


Добавить комментарий